İntegra96 sunmakta olduğu hizmetlerinde;

Hizmet veren tüm birimleri arasında idari ve mali bağımsızlığı sağlayacak şekilde yapılandırılmış olduğunu,

Temel Politika olarak güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık, bağımsızlık, dürüstlük ve her türlü ayrımcılıktan uzak olarak eşit muamele ilkelerinden taviz vermeden, teknolojik gelişmelere ve uluslararası kabul gören yeni yaklaşımlara paralel olarak sürekli gelişmeyi sağlayacağını,

Temel İlke olarak da hizmet verdiği konularda teknolojik gelişmeleri takip edebilen, kaliteyi ön planda tutan ve tüketici haklarına saygılı, topluma ve çevreye duyarlı bir yapıya sahip olmaları amacıyla üreticilere, hizmet sunanlara destek olurken tüketicinin haklarını da gözeteceğini,

Sürdürülebilirlik kapsamında; belgelendirme, inceleme ve muayene talebinde bulunan kuruluşların müracaatlarının kabulünde, İntegra96 ile menfaat çatışmasına sebep olabilecek konuları analiz ederek hizmeti sunup sunmayacağını, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması için gerekli kaynakların sürekli olarak temin edileceğini,

Firmamız bu politika ve ilkeleri yerine getirirken hukukun üstünlüğüne bağlı olarak doğruluk içerisinde görevini yerine getirerek, ilgili tüm taraflara karşı gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini azami şekilde hassasiyetle koruyacağını,

Çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetilmeksizin belgelendirme, inceleme ve muayene faaliyetlerinden faydalanmak isteyen her türlü kuruluşa ayırım yapmadan hizmet ulaştıracağını,

Hizmetlerini icra ederken edindiği bilgilerin üçüncü tarafların avantajına, uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyerek, sürekli gelişime açık olarak uluslararası kabul gören kurallarda meydana gelen teknik gelişmelere gereken uyumu sağlayacağını,

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve İntegra96’ nın saygınlığı açısından personelin sürekli kendilerini geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.

İntegra96’nın ileride sunmayı planladığı hizmetler, belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.

Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup ilgili standartların ve yönetmeliklerin ve rehberlerin gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve İntegra96’ nın ulusal ve uluslar arası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacaktır.

Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.

İNTEGRA96 Belgelendirme, sistem belgelendirme hizmetlerini şu an için Türkiye sınırları içerisinde 7 Coğrafi bölgede ve ayrıca sigorta kapsamımız dahilindeki diğer coğrafyalarda gerekli denetim yapısının bulunması durumunda gerçekleştirir.

Hizmetleriyle ilgili mali düzenlemelerinde hakkaniyet ölçüsüne özen göstererek ve yürürlükteki kanuni düzenlemelere her zaman uyarak mali dürüstlük içinde davranacağını,

İntegra96, inceleme ve muayene ile belgelendirme hizmetlerinin sunumundan alınan ücretler ile personel ve komite üyelerinin ücretlerinin birbirlerinden bağımsız olacağını, personel ve komite üyelerinin belgelendirme kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali, politik ve diğer baskılardan uzak tutarak ülkemizin ve İntegra96’in itibar ve saygınlığını korumak için her zaman gerekli titizliği göstereceğini,

Sistem ve Ürün bölümleri çalışmalarında; kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur. Sistem ve Ürün Hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içinde yer alan, personel, komiteler, tetkikçiler, sınav yapıcılar, gözetmenler ve uzmanların kararlarını hiç bir kişi veya kuruluş etkileyemez. Kuruluş üst yönetiminin yukarıda bahsi geçen kişiler üzerinde hiçbir yaptırımı veya yönlendirme yetkisi yoktur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taahhüt eder.

Yönetim

17.07.2020