2011 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, gaz yakan cihazların ve ekipmanlarının normal koşullarda kullanıldığı zaman, insanların ve evde yaşayan hayvanların sağlığını ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya sunulmalarını ve hizmete alınmalarını sağlamaktır.

Muayane ve test kuruluşları tarafından verilen yerleşim uygunluk muayenesi hizmetleri, ticari tip pişirme cihazları, endüstriyel amaçlı özel tasarlanmış cihazlar ve kazan dairesi ve ısı merkezleri gibi gaz yakan cihazları kapsamaktadır. Bu sayılan cihazların güvenli ve risk yaratmayacak bir şekilde çalışması, bir yandan bu cihazların ve cihaz üzerindeki güvenlik ekipmanlarının kontrol ve muayenelerini bir yandan da bulunduğu yerin kontrolllerini içermektir.

Ülkemizde de gaz dağıtım şirketleri, gaz yakan cihazların yerleşim yerlerinin uygunluk muayenesini, bilhassa ilk kurulum öncesinde talep etmektedir. Muayane ve test kuruluşları, yerleşim uygunluk kontrol ve muayene işlemlerini yaparken, esas olarak şu yasal düzenlemelere ve standartlara uygun davranmaktadır:

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) İç Tesisat Yönetmeliği
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ
  • TS 7363 Doğalgaz – Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları

Gaz yakan cihazlar ile ilgili olarak kurulumunun, kurallara uygun şekilde yapılması, ayarlanması ve doğru çalışmasının sağlanması gerekmektedir. Bu cihazların yerleşim yerleri ve kurululuş esasları, güvenle kullanılmasını sağlayacak şekilde, kullanılan gazın türü, kullanılan gazın besleme basıncı, gerekli temiz hava akışı ve cihazın yanma havası beslemesi kontrol edilmek zorundadır.

TS 7363 standardı şu hususları kapsamaktadır:

  • Doğal gaz teslim noktasından beslenen ve bina içine kurulan doğal gaz cihazlarını
  • Bu cihazlara gaz gönderen doğal gaz tesisatını
  • Yanma sonucu ortaya çıkan atık gazların tahilyesi için duman bacası ve kanallarına yönelik proje ve detaylarının düzenlenmesini, yerleştirilmesini ve doğal gaz tesisatının test ve muayene işleminden sonra kullanıma açılmasını
  • Bina içinde güvenli doğalgaz kullanımına yönelik uyulması gereken kuralları

Firmamız, gaz yakma tesisleri muayene ve testleri kapsamında olmak üzere tesis yerleşim uygunluk muayenesi çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.