İNTEGRA96 Laboratuvarı ; 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerine başlamıştır.

İNTEGRA96 Gaz Laboratuvarı olarak kendi laboratuarımızda ve anlaşmalı laboratuvarlarda  Gaz Yakan Cihazların Tip Testlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Özellikle Endüstriyel ve Ev Tipi Gazlı Cihazların CE Uygunluk Değerlendirilmesi konusunda Türk imalatçısına aşağıda hizmetleri sunabilmekteyiz:

AT Tip İncelemesi Testleri

Güç Tayini
Sızdırmazlık Testi(Onaylı Laboratuvarlarda)
Sıcaklık Testleri
Sınır Gazları ile Testler (Ateşleme, Alev Kararlılığı ve Çapraz Ateşleme)(Onaylı Laboratuvarlarda)
Rüzgarın Etkisi ve Baca Basması Testleri
Alev Denetleme ve Ateşleme Tertibatı Testleri
Yanma Ürünleri Analizi
Enerjinin Rasyonel Kullanımı Testleri

Testlerimiz Şu an için yanlızca Türkiyede ve Bulgaristanda Onaylı Laboratuvarlarda ve Test Merkezinde yapılmaktadır.