AB Makine Emniyeti Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey (2006/42/EC )

2009 yılında, 2006/42/EC sayılı AB Makine Direktifi, Avrupa Birliği’nde ürün satan veya dağıtan üretim şirketleri için zorunlu hale gelmiştir.

Bu yönetmelik, bir düzenlemeden farklı olarak, AB’nin tüm üye devletlerinin gerçekleştirmesi gereken bir hedefi tanımlayan yasama niteliğinde bir eylemdir. Bu düzenleme üye devletler tarafından tamamen bağlayıcıdır ve tam olarak yazıldığı gibi uygulamak zorundadırlar. 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi gibi bir direktifle, üye devletin direktifindeki metninde belirtilen nihai sonuç aynı olduğu sürece, bir miktar açıklıkla yorum yapılabilinir.

2006/42/EC sayılı Direktif ve ilgili Avrupa düzenlemeleri hem makine hem de güvenlik bileşenleri imalatçılarına, makine distribütörlerine ve kullanıcılara yöneliktir. 2006/42/EC sayılı Direktif, Topluluk düzeyinde makine alanındaki Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerinin uyumlaştırılmasına ilişkin temel ve düzenleyici temelleri ortaya koymaktadır. Orjinal direktifle, diğer düzenlemelerle örtüşme gibi bir takım problemleri ele almaktadır.

2006/42/EC direktifinin “2006” kısmı, düzenlemenin yapıldığı yıldı, ancak Ocak 2008’de tüm AB dillerinde kabul edildi ve yayınlandı. 2009 yılındaki geçiş döneminde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Üreticilerin gereklilikleri ayarlamak ve karşılamak için üç yıldan fazla süreleri vardı.

Uygulanmasından bu yana, üreticilerin AB içinde dağıtım yapmak veya satış yapmak için 2006/42/EC Makine Direktifi ile tamamen uyumlu olması gerekir. Ek olarak, bir ürünün CE İşareti taşıması için direktifle tam uyum gereklidir.

CE İşareti ve Neden Önemli?

AB direktifleri imalat şirketleri için önemlidir, çünkü bir ürünün CE İşareti taşıma kabiliyetini etkiler. Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde satılan birçok üründe “CE” harfleri görünür. Ürünler CE işareti taşıyorsa, AB’nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarını karşılamaktadır. CE işaretleri ayrıca, bir şirketin ürününün pazardaki herkesle aynı kurallara uygun olarak üretildiğini ve adil iş uygulamalarını ve rekabeti teşvik ettiğini belirtir.

Bir işletme bir ürün üzerinde CE işaretine sahip olduğunda, ürünün kendisine uygulanan tüm AB direktiflerine uygun olduğunu ve dolayısıyla Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde kısıtlama olmaksızın işlem yapabileceğini belirtir. Bu, bu bölgede ürün kabulü için büyük bir avantajdır.

Direktif Kapsamı

Bu Yönetmelik;

  • Makinaları
  • Değiştirilebilir teçhizatı
  • Emniyet aksamlarını
  • Kaldırma aksesuarlarını
  • Zincir
  • Halat ve kayışları
  • Sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını
  • Kısmen tamamlanmış makinaları

kapsar.