KANUNLAR

 1. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

YÖNETMELİKLER

 1. CE İşareti Yönetmeliği
 2. CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına dair Yönetmelik
 3. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair Yönetmelik
 4. Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
 5. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 6. Makina Emniyet Yönetmeliği
 7. Asansör Yönetmeliği
 8. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 9. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 10. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 11. Alçak Gerilim Yönetmeliği
 12. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 13. In Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 14. Muhtemel patlayıcı Ortamlar (ATEX) Yönetmeliği
 15. Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği

TEBLİĞLER

 1. Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 2. Yapi Malzemeleri Icin Onaylanmis Kuruluslarin Gorevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ
 3. CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacaklari Ulusal Düzenlemeler
 4. Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
 5. Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 6. Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ
 7. Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

PROSEDÜR VE FORMLAR

 1. İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosesi
 2. TLM.17 Belgelendirme Kuralları Talimatı (Sistem Belgelendirme ile ilgili kurallar yer almaktadır)
 3. Müşteri Anket Formu
 4. Müşteri İstek ve Şikayetleri Değerlendirme Formu
 5. Logo ve Belge Kullanma Talimatı
 6. Denetim Ücretleri Talimatı
 7. Firmamızda Baş Tetkikçi / Tetkikçi / Teknik Uzman başvuru süreci ve yeterlilik kriterleri(başvuru için lütfen iş Başvuru Formunu doldurun)
 8. İş Başvuru Formu
 9. ISO 17021 [Sistem Belgelendirme(ISO 9001) (ISO 14001)] iş akış/belgelendirme prosesi/süreci 
 10. Gaz Yakan Cihazlar Başvuru Formu ve Gaz Yakan Cihazlar Bilgi Formu

 

GÜNCEL MEVZUAT

http://www.mevzuat.gov.tr/ sitesinden güncel mevzuatların takibini yapabilirsiniz.

 

Akreditasyon Kurumları ve iletişim bilgileri

 

Devlet Kurumları ve iletişim bilgileri

 

Akreditasyon Kuruluşları için dökümanlar

EA 3/01 (rev01) Category 2
EA Conditions for thr use of Accreditation Marks
EA 3/03 (rev01) Category 2
EAC-EAL General requirements for Bodies Providing Accreditation of Inspection Bodies
EA 3/04 (rev01) Category 4
Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing
EA 3/05 (rev01)
Guidelines for Training Courses for assessors used by laboratory accreditation schemes
EA 3/06 (rev01)
Guidelines for Selection of Participants to Courses for the training of assessors involved in assessments of laboratories applying for accreditation
EA 3/07 (rev01)
Programme for Course for Tutors for assessor training
EA 3/08 (rev03) Category 2
EA Guidelines on the Application of EN 45010
EA 3/09 (rev00) Category 2
Surveillance and Reassessment of accredited orgaisations
EA 3/10 (rev00) Category 2
EA Guidance on the Application of ISO/IEC TR 17010

 

Application documents for Certification of inspection [EN 17020]

EA 5/01 (rev03) Withdrawn Category 2
EA Guidance on the Application of EN 45004 (ISO/IEC 17020)

 

EA 5/02 (rev00) Category 2
EA Guidance on the Application of EN 45004 (ISO/IEC 17020) in recurrent inspection of motor vehicles

 

EA-ILAC-IAF A4 Category 2
EA IAF/ILAC Guidance on the Application of ISO/IEC 17020:1998

Application documents for Certification of Products [EN 45011]

IAF-GD5: 2006 Guidance on the application of Guide 65: 1996 http://www.iaf.nu/

EA-6/02 (rev.01) EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834
http://www.european-accreditation.org/n1/doc/EA_6_02.pdf

EA-6/03 (rev.02) EA Guidance For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive
http://www.european-accreditation.org/n1/doc/EA6_03.pdf

Application documents for Certification of Management Systems [ISO/IEC 17021]

IAF GD 2:2005: Guidance on the Application of Guide 62: 1996 http://www.iaf.nu/

IAF GD 6 : 2006Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 66 : 1999 http://www.iaf.nu/

EA-7/04 (rev01) Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004- http://www.european-accreditation.org/n1/doc/EA-7-04.pdf

EA-7/05 EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021: 2006 for Combined Auditshttp://www.european-accreditation.org/n1/doc/EA-7-05.pdf

 

Application documents for Certification of Persons [ISO/IEC 17024]
IAF GD 24: 2004 Guidance on the Application of ISO/IEC 17024: 2003 http://www.iaf.nu/