Belirsizlik Hesaplarında İzlenecek Adımlar: 9 Adımda Belirsizlik Hesaplamasının yapılmasını anlatacağız.

Ölçüm belirsizliği hesaplamalarında çıkılması gereken basamaklar;

 

1. Girdi büyüklüklerinin değerleri ile çıktı büyüklüklerinin değerleri arasındaki matematiksel ilişkiyi belirlemek

2. Ölçüm koşullarında ölçüm sonucunu etkileyen tüm faktörleri belirlemek

3. Düzeltme ve düzeltilmemiş sistematik hatalara bağlı olan belirsizlik bileşenlerin listesini yapmak

4. Belirsizliğin sistematik bileşenleri için, daha önce yapılmış olası dağılımlardan ve belirsizlik çalışmalarından yararlanmak

5. Belirsizliğin her bir sistematik bileşeni için ya dikdörtgen dağılım varsayarak

veya normal dağılımı varsayarsak u(Xi)=belirsizlik/k hesaplamak

6. Tekrarlanan ölçümler sonucu elde edilen değerlerin belirsizliğini hesaplamak için önce deneysel standart sapma değerini,

Ortalamanın sapması ;

7. Bileşik belirsizliğin değerini hesaplamak

8. Genişletilmiş belirsizlik değerini hesaplamak

9. Ölçüm sonuçlarını, ölçülen değeri ve hesaplanan belirsizlik değeri kullanarak aşağıda verilen şekilde raporlamak

Sonuç olaraky= Ölçümlerin Ortalaması ± Genişletilmiş Belirsizlik