Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler,

Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi,

ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı,

Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre Mevzuatı,

Uluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat,

Önemli Çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi,

İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması,

Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim,

Programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar,

Belgelendirme Sürecinin Anlatımı.

Eğitimin İçeriği: Katılımcılar:

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 

Eğitimin İçeriği:

 • TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • TS-EN ISO 19001 Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkiğin Faydaları
 • Tetkiğin Yönetimi
 • Tetkiğin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkiğin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar
 • Sınav ve Değerlendirme

Katılımcılar:
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Kayıtlı)

Eğitimin İçeriği:

 • Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi,
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
 • Kalite Yönetim Prensipleri,
 • ISO 14001′ in Analizi,
 • Çevre etki değerlendirme analizleri,
 • Sistem Dokümantasyon Şartları,
 • Kalite El Kitabı Çalışması,
 • Kalite Sistem Denetim Hazırlığı,
 • Hazırlık ve Planlama,
 • Doküman Gözden Geçirme,
 • Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi,
 • Denetim Planlama Çalışması,
 • Soru Listesi Çalışması,
 • Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları,
 • ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi,
 • Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması,
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması,
 • Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi veTavsiyeler
 • Sınav
 • Katılımcılar:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/ Baş denetçi olmak isteyenler, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

Eğitimin İçeriği : 

 • OHSAS 18001’in Gelişimi
 • OHSAS 18001 ‘in Avantajları
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Risk Değerlendirmesi
 • OHSAS 18001’in Gereklilikleri

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği :

 • OHSAS 18001’in Gelişimi,
 • OHSAS 18001 ‘in Avantajları,
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları,
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,
 • Örnek Risk Değerlendirmesi,
 • OHSAS 18001’in Gereklilikleri,
 • Tetkik nedir? Tetkikçi kimdir? Tetkikin amacı nedir?,
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler,
 • Tetkik türleri, tetkikin aşamaları,
 • Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı,
 • Uygulama: Ekiplerin kurulması ve önceden dağıtılan örnek olaylar üzerine üretilen senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması,
 • İç Tetkikçi Sınavı ve Değerlendirme.

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:

 • Tanımlar ve tarifler,
 • Temel kavramların açıklanması,
 • ISO 22000 Standardının Bütün maddelerinin yorumlanması,
 • Ön Gereksinim Programlarının oluşturulması(OGP, OOGP),
 • HACCP Uygulama aşamaları ile ISO 22000 Standardının Eşleştirilmesi,
 • Akış Şemaları Tehlike Analizleri -HACCP Planının oluşturulması,
 • Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,
 • Pratik ve örnek çalışmalar,
 • Tetkike özgü terimler tarifler,
 • Tetkik teknikleri, Uygunsuzluklar-Örnek olaylar,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi

Katılımcılar:

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi

Baş denetçi olmak isteyenler,

Şirketlerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar,

Şirketlerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.

Eğitimin Hedefi :
ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

İçeriği :

 • Bilgi güvenliği yönetimi temel tanımlar ve kavramlar
 • Bilgi güvenliği standartları ve ISO 27001’in gelişimi
 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklilikleri
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 27001:2005 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri

Katılımcılar :  Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların çalışanlar

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 27001:2005 Standardının ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların tetkik becerileri ve bilgisi ile donatılması.

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 27001:2005 standardının gereksinimleri
  • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
  • Bilgi Güvenliği Politikası
  • BGYS prosedürleri
  • BGYS dokümantasyon yapısı
  • BGYS kontrolleri
  • Organizasyonel Güvenlik, Varlık Yönetimi , İnsan Kaynakları Güvenliği
  • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik, Haberleşme, Ağ ve Sistem güvenliği
  • Erişim Güvenliği , Bilgi Sistemleri Satın alma, Geliştirme ve Bakımı
  • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi
  • Tetkik eğitimi
  • Tetkik planlaması
  • Tetkik soru listesi hazırlama
  • Tetkik uygulama esasları
  • Tetkik raporlama ve takip
  • Tetkikçi sınavı ve değerlendirmesi

Katılımcılar: Bilgi güvenliği ve ISO 27001 tetkiklerinde görev alacak kişiler

Katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmek.

Eğitimi İçeriği

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri
 • Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
 • Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
 • Çalışanların yeterliliği
 • Denetleme Standardı ISO 19011 Denetçi özellikleri
 • Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
 • Denetime proses yaklaşımı
 • Denetim planlama
 • Açılış toplantısı
 • Kanıt toplama
 • Denetimi raporlama
 • Kapanış toplantısı
 • Örnek tetkik uygulamaları

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler  Merkez Ofisimizde,düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen0 232 462 20 51 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 5 gün süreli planlanmış olup, 09:30 –18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim Katılımcıları

Kalite Yönetim Sistemi Denetlenmesi, kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 9001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 9001 Temel Eğitim ve İç Denetçilik Eğitim programına katılımış olmak.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Sağlık ve güvenlik, hayatlarımız ile ilgili bir konu. Yaşanabilecek her hangi bir olay veya kazanın geriye dönüşü olmayan bir konu. Yani bir dahası yok… ilk defasında doğru olmalı, aksi ise kayıp, ölüm. Bu nedenler ile iyi yönetilmesi gereken bir konu sağlık & güvenlik. OHSAS 18001 standardı bu konudaki en iyi yönetim örnekleri sunabilen bir standart olarak karşımızda.

Bu eğitimde sağlık ve güvenlik ile ilgili detaylı, derinlemesine, yararlı ve tam bir bilgi alacaksınız. Hem sağlık & güvenlik konularını, hem bunlar ile ilgili mevzuatı hem de bu konular ile ilgili risk değerlendirmelerini öğrenecek ve bir denetçi bakış açısı ile bu konuların nasıl denetleneceğine vakıf olacaksınız. Ayrıca bu denetimler ile ilgili becerilerinizin geliştirilmesi için pek çok egzarsiz ve etkileşimli çalışma da cabası.

KURSUN HEDEFLERİ

 • OHSAS 18001 Denetim Tekniklerinin Aktarılması
 • Denetim Planlaması
 • Dokümantasyon Yapısının Tanımlanması ve Doküman İncelemesinin Anlaşılması
 • Denetçi Adayları Yetiştirmek
 • Denetim Sürecine Ait Bütün İnceliklerin Anlatılması

KURS İÇERİĞİ

 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları Element Analizleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Dökümantasyon Yapısı
 • Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Hazırlıkları
 • Yasal ve Diğer Şartlar
 • Denetimin Süreci ve İşleyişi
 • Uygulamalı Denetim Teknikleri

KATILIMCI PROFİLİ

 • OHSAS 18001:2007 Baş Denetçisi olmak isteyenler, yönetim temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyen katılımcı adayları, şirketlerinde OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.

OHSAS 18001 Baş denetçi eğitimimize katılıp yapılan değerlendirme ve sınavlardan başarılı bir şekilde geçmeniz durumunda, tüm dünyada yüksek kabul gören IRCA onaylı Baş Denetçi sertifikası alabileckesiniz. Bu sertifika denetim yapabilmenin ilk şartlarından birisini oluşturduğu gibi aynı zamanda sizin temel sağlık ve güvenlik bilginiz ile ilgili de bir gösterge olabilmektedir. Pek çok uluslararası şirkette işe girmenin temel ve ön koşullarından birisi artık sağlık ve güvenlik kuralları ile ilişkilidir.