Test Kapsamı:
– Test ve tasarım hataları
– Test ebatları, diklik, saptırma
– Su emme testi
– Test ve svìtelnıch sluneèních özellikleri, renk tayini
– Test basınç dayanımı, çekme, bükme ve støihu ve
– Iklimsel stres (sıcaklık, nem) direnç testi
– UV direnci test záøení
– Nem testleri, gaz penetrasyon tìsnicími Malzemeleri
– Darbe testleri, saldırı
– Direnç testleri støelám
– Test souèinitele ısıl geçirgenlik (U değeri)
– Test pøilnavosti
– Kimyasal maddelere dayanıklılık testi, èisticím prostøedkùm